Home > Publications > International Connection Map (Vietnamese)

Bản đồ kết nối quốc tế từ Chương trình NANO của NMAFC  cung cấp cho người dân sống ở Albuquerque thông tin Quận quốc tế về những con đường mòn đi bộ, các trang web văn hóa, cửa hàng tạp hóa, các bệnh viện và phòng khám, và nhiều hơn nữa.