Home > Publications

International Connection Map (Vietnamese)

Bản đồ kết nối quốc tế từ Chương trình NANO của NMAFC  cung cấp cho người dân sống ở Albuquerque thông tin Quận quốc tế về những con đường mòn đi bộ, các trang web văn hóa, cửa hàng tạp hóa, các bệnh viện và phòng khám, và nhiều hơn nữa.

International Connection Map (Trad.Chinese)

在美國的亞裔人似乎是最不喜歡運動的一個人群。于此伴隨而來的諸多健康問題也是困擾整個社區的一個因素。爲了能幫助大家改善健康狀況,同時也爲了大家能更瞭解ABQ的International District, NMAFC特別製作了這份地圖,希望大家能更多地出去走走,呼吸新鮮空氣,順便鍛煉一下身體。