Home > Event > Vietnamese Parenting Event on Music and Movement
15 March, 2014
10:00 AM
Manzano Mesa Elementary School, 801 Elizabeth St. SE, NM 87123 Join us

Join us:


Are you  a parent, grandparent, or childcare giver?  Are you interested in sharing and learning ideas on how to raise happy and healthy children? If so, this event is just right for you!

Come join us in this discussion about the importance of music and movement; their impacts on our children’s academic, emotional, and physical health; and other fun family activities as well.

Food, Childcare & Interpretation will be provided!

 

Quý vị có phải là cha mẹ, ông bà, hoặc người trông giữ trẻ không? Quý vị có muốn chia sẻ và học hỏi những cách nuôi dạy con cái giúp các cháu trở nên vui vẻ và khỏe mạnh không? Nếu đó là những gì quý vị quan tâm thì đây đúng là buổi trao đổi của quý vị!

 

Hãy tới tham dự buổi trao đổi về tầm quan trọng của âm nhạc và vận dộng; tác động của nó tới sự phát triển của trẻ em về học vấn, tình cảm, và thể lực; và tham gia các hoạt động vui vẻ cho cả gia đình.

Sẽ có đồ ăn, trông giữ trẻ, và thông dịch!