Home > Event > Tim Hieu ve Ca Tinh cua Tre Em/Understanding Children’s Personalities
16 November, 2013
10:00 AM
Monzano Mesa Elementary, 801 Elizabeth St. SE, Albuquerque, NM-87123 Join us

Join us:


Quý vị đã bao giờ băn khoăn về cá tính của con mình và liệu mình có thể làm gì để giúp cải thiện cá tính cho con mình? 

Hiểu biết về cá tính của trẻ em sẽ giúp quý vị xác định được những điểm mạnh và nhu cầu của trẻ và có những mong muốn thích hợp đối với trẻ em. Cùng với văn hóa và môi trường, việc dạy dỗ con cái có thể giúp định hình một cách tích cự cách trẻ học hỏi và phát triển.

 

Hãy tham dự Buổi Hướng Dẫn Dạy Dỗ Con Cái của chúng tôi cùng với chuyên gia của Chương Trình Phát Triển Gia Đình UNM với chủ đề Tìm Hiểu về Cá Tính của Trẻ Em cùng Nhóm Cha Mẹ Việt!

 

Thời gian: Thứ Bảy, 16 Tháng 11, 2013

     10:00 sáng  – 1:00 chiều

 

Địa điểm: Trường Tiểu Học Manzano Mesa

                   801 Elizabeth St. SE,

     Albuquerque, NM 87123

Chúng ta sẽ có hoạt động thủ công làm cá vàng cho cả gia đình!

 

Sẽ có trông trẻ, ăn trưa và thông dịch!sets

 

Xin hãy liên hệ với Hương qua điện thoại (505)717-2877 hay huong@nmafc.org để đăng ký tham gia và/hoặc có thêm thông tin. Xin cảm ơn!

 

Have you ever asked about your child’s personality and whether you can help to improve your child’s temperaments? 

Understanding children’s personalities will help you identify their strengths and needs and have appropriate expectations for them. Along with culture and the environment, parenting can help positively shape the way children learn and develop.

 

Come join our Vietnamese Parent Group and the expert from UNM’s Family Development Program in this parenting training on Understanding Children’s Personalities! It is very important for us 

 

Time:       Saturday, November 16, 2013

                  10:00am – 1:00pm

 

Location: Manzano Mesa Elementary mesa

                   801 Elizabeth St. SE,

                   Albuquerque, NM 87123

 

We’ll have a fun  time crafting koi fish for the whole family!

There will be childcare, food and interpretation!

 Please contact Huong at (505)717-2877 or huong@nmafc.org to register and/or get more information. Thanks!