Home > Event > “Tiến Trình Bảo Lãnh Người Thân Qua Mỹ”
12 March, 2014
17:00
NMAFC Quincy Office, 128 Quincy St NE, Albuquerque NM-87108 Join us

Join us:


How to Petition for an Immediate Relative

Date: Wednesday, March 12, 2014
Time: 5:00pm-8:00pm
Location: The event will be broadcast live from USCIS headquarters in
Washington, DC and participants may join NMAFC staff at our offices at 128
Quincy NE, NM 87108
RSVP or Questions: contact Quyên: (505)504-2890, or Thắng (Victoria): (505)933-
5027 or Huong: (505)717-2877, huong@nmafc.org
Agenda:
5:00 pm to 5:30 Registration & Information
5:30 p.m. to 7:00 p.m. USCIS webinar: How to Petition for an Immediate Relative
7:00 p.m. to 8 p.m. Q and A with Christina Rosado, Attorney at Law, LLC

USCIS will conduct a national Vietnamese-language engagement (Giao tiếp) as part of
their ongoing series of multilingual public engagements. This free session is an opportunity for Vietnamese-speakers to engage with USCIS in their own language. After the Webinar, there will be a question and answer session with USCIS officials as well as with local immigration attorney, Christina Rosado, who will be on hand to answer your questions in Vietnamese. A small dinner as well as Childcare will be provided.

The law office of Christina Rosado, Attorney at Law, LLC is a US Immigration and Nationality law firm based in Albuquerque, New Mexico serving individuals, families and businesses in New Mexico, across United States and overseas. This firm has extensive experience handling a wide range of cases, from nonimmigrant visas for visitors, students and temporary workers, to immigrant visas for professionals and family members, including those who require complex immigration waivers, to citizenship and legal permanent resident applications requiring attendance at U.S. Department of Homeland Security interviews.

 

Sẽ có trông giữ trẻ, thông dịch và đồ ăn nhẹ!
Trong nỗ lực tiếp cận trực tiếp đến các Cộng đồng dân cư bằng chính ngôn ngữ của họ, Sở Di Trú Hoa
Kỳ (USCIS) đã tổ chức các buổi “Giao tiếp” với Cộng Đồng dân cư gốc Việt để người Việt khắp nơi trên toàn nước Mỹ có cơ hội được tiếp cận trực tiếp với Sở Di Trú bằng tiếng Việt của mình.
Trong mỗi buổi “Giao tiếp”, người dân sẽ được nghe thuyết trình, và đặt câu hỏi về một đề tài chính liên quan đến các vấn đề di trú với Nhân Viên của Sở Di Trú. Buổi “Giao Tiếp” lần nầy đến với quí vị qua đề tài về tiến trình “Định Cư và Nhập Quốc Tịch”. Các Nhân Viên gốc Việt của Sở Di Trú sẽ thuyết trình và trực tiếp trả lời các câu hỏi của quí vị về đề tài nêu trên.
Quý vị cũng có thể liên lại trực tiếp để biết thêm chi tiết về buổi “Giao Tiếp” này bằng cách gởi điện thư về cho Sở Di Trú tại địa chỉ email: Public.Engagement@uscis.dhs.gov và xin ghi phụ đề: Giao Tiếp” trong email của quý vị.