Home > Event > National Vietnamese-language engagement
12 March, 2014
7:00PM
Join us

Join us:


Dear Stakeholder,

On Wednesday, March 12, 2014, from 7:30 p.m. to 9:00 p.m. (Eastern), U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) will conduct a national Vietnamese-language engagement (Giao tiếp) as part of our ongoing series of multilingual public engagements. This free session is an opportunity for Vietnamese-speakers to engage with USCIS in their own language.

Each Giao tiếp session will focus on an immigration-related topic and include a presentation and question and answer session with USCIS officials. This Giao tiếp session will include a presentation on the immigration and naturalization process. USCIS representatives will be on hand to answer your questions in Vietnamese.

Please note these sessions are not intended to provide legal advice or case specific information.

The event will be broadcast live from our USCIS headquarters in Washington, DC and participants may join:

• via teleconference by calling 1-888-935-0264 (password: Giao tiếp); or
• via live Web stream at http://www.uscis.gov/live/giaotiep.

USCIS looks forward to your participation. Please feel free to share this information with individuals who may be interested in this important event. For additional information on this event, please email us at Public.Engagement@uscis.dhs.gov and enter the words “Giao tiếp” in the subject line.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Trong nỗ lực tiếp cận trực tiếp đến các Cộng đồng dân cư bằng chính ngôn ngữ của họ, Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ tổ chức buổi “Giao tiếp” với Cộng Đồng dân cư gốc Việt vào ngày Thứ Tư, 12 tháng 3 năm 2014 từ 7:30 đến 9:00 tối (giờ miền Đông). Buổi “Giao Tiếp” miễn phí này là cơ hội cho người Việt khắp nơi trên toàn nước Mỹ có thể được tiếp cận trực tiếp với Sở Di Trú bằng tiếng Việt của mình.

Trong mỗi buổi “Giao tiếp”, người dân sẽ được nghe thuyết trình, và đặt câu hỏi về một đề tài chính liên quan đến các vấn đề di trú với Nhân Viên của Sở Di Trú. Buổi “Giao Tiếp” hôm nầy đến với quí vị qua đề tài về tiến trình “Định Cư và Nhập Quốc Tịch”. Các Nhân Viên gốc Việt của Sở Di Trú sẽ thuyết trình và trực tiếp trả lời các câu hỏi của quí vị về đề tài nêu trên.

Xin lưu ý quí vị là buổi “Giao tiếp” này không nhắm mục đích cố vấn pháp lý hay giải quyết các thắc mắc liên quan đến hồ sơ cá nhân của quí vị.

Buổi “Giao Tiếp” này sẽ được trực tiếp phát hình từ văn phòng trung ương của Sở Di Trú tại Wahington DC (or vietnamese version: Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn) với sự tham dự của Cộng Đồng, Hội Đoàn người việt khắp nơi:

• Qua đường dây điện thoại miễn phí 1-888-935-0264
• Hoặc qua trang mạng điện tử tại http://www.uscis.gov/live/giaotiep

Sở Di Trú Hoa Kỳ mong đợi sự tham gia tích cực của quí vị. Xin quí vị phổ biến thông tin này rộng rãi trong cộng đồng của quí vị và những ai quan tâm đến buổi “Giao Tiếp” hữu ích này.

Để biết thêm chi tiết về buổi “Giao Tiếp” này, xin quí vị vui lòng gởi điện thư về cho Sở Di Trú tại địa chỉ email: Public.Engagement@uscis.dhs.gov và xin ghi phụ đề: Giao Tiếp” trong email của quí vị.