Home > Event > A Fun Family Event in Santa Fe
09 July, 2014
9:00 AM
Albuquerque-Santa Fe Area, 128 Quincy St. NE, Albuquerque Join us

Join us:


Nhận lời mời của Liên Đoàn Nghệ Thuật Dân Gian Quốc tế, Trung Tâm Gia Đình Á Châu sẽ tổ chức một Ngày Gia Đình tại Santa Fe vào Thứ Tư, ngày 9 tháng 7, 2014. Chúng tôi sẽ có các hoạt động như viếng thăm và ăn trưa tại Khu phố cổ Santa Fe Plaza, trao đổi với các Nghệ Nhân Dân Gian về những trải nghiệm trở thành người tị nạn hoặc nhập cư qua các tác phẩm nghệ thuật của họ và làm và chia sẻ chuyện của mình qua các sản phẩm mỹ thuật của riêng mình tại Viện bảo tàng Nghệ Thuật Dân Gian Quốc Tế.

Kế hoạch ban đầu cho Ngày Gia Đình sẽ bao gồm:

 • Xuất phát từ Văn phòng NMAFC (128 Quincy, NE 87108): 9:00h sáng
 • Đến Santa Fe Plaza: 10:00h sáng
 • Đi thăm Santa Fe Plaza: 10-11:30h sáng
 • Ăn Trưa: 11:30 sáng-12:30h chiều
 • Đi tới Viện Bảo Tàng Santa Fe International Folk Art: 1:00h chiều
 • Tham gia các hoạt động tại Viện Bảo Tàng: 1:00-4:00h chiều
 • Quay trở lại Albuquerque (Văn phòng NMAFC): 5:00h chiều

Đây là một hoạt động MIỄN PHÍ cho mọi người, đặc biệt khuyến khích dành cho gia đình và trẻ em. Chúng tôi xin cảm ơn nếu quý vị muốn quyên góp!

Nếu quý vị muốn tham gia, xin hãy gọi cho Hương qua 717-2877 hoặc 934-5138 hay email huong@nmafc.org để đăng ký để giúp chúng tôi chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi này!

Xin cảm ơn,

Hương

As invited by the International Folk Art Alliance, NM Asian Family Center will organize a fun Family Day in Santa Fe on Wednesday, July 9, 2014. We will have activities like visiting and having lunch in Santa Fe Plaza, talk with Folk Artist who will tell their stories through their art about becoming refugees or immigrants and make your own piece of art and to tell your own stories at the Museum of International Folk Art.

Follow is our initial plan for this Family Day event:
Depart from NMAFC office (128 Quincy, NE 87108): 9:00am

 • Arrive at Santa Fe Plaza: 10:00am
 • Plaza Tour: 10-11:30am
 • Lunch: 11:30am-12:30pm
 • Head to the Santa Fe International Folk Art: 1:00pm
 • Attend the activities at the Museum: 1:00-4:00pm
 • Return to Albuquerque (NMAFC office): 5:00pm

This is a FREE event for everyone, especially for families and children with less resources. Any donation is welcomed!

 If you plan to go, please call Huong at 717-2877 or 934-5138 or email huong@nmafc.org to register by so that we can make sure we prepare logistics for this event!