Home > NMAFC News > NMAFC April Newsletter

Dear community members,
Hope all of you are enjoying your week!
On May 15th, NMAFC is hosting a workshop covering immigration petition issues. The workshop consists of a webinar by USCIS (U.S. Citizen & Immigration Service) in Chinese, and after the webinar we will have Rebecca Kitson as our on-site attorney answering any immigration questions you may have. Free food will be provided at the event.

On May 18th, NMAFC will be participating in the Festival of Asian Cultures. The event will be hosted at the New Mexico Veteran’s Memorial Park–at the corner or Louisiana and Gibson. NMAFC will have several booths at the event covering the following topics: Legal Consultation, Immigration issues, Smoking/Gambling information, and our Mosaic Voices program! The admission is free, and we need your help with our booths! Please contact us if you would like to volunteer.

Job opportunity: One of our community members is looking for an in-home caregiver for a her 90 year old mother. Job duties include but are not limited to caretaking and cooking, Must have legal working permit to receive half of the salary from the Insurance Company. Chinese speaker preferred. Please contact the following number for more details if interested. MRS/MISS Zhou (296-3228 or 228-6228)

Scholarship opportunity: the goal of the GAPA Foundation Scholarship is provide financial assistance to Asian and Pacific Islander (API) and/or lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) students who are interested in activism in the API and LGBT communities. We want to reward and award the students who are making a difference in our community!
http://gapafoundation.org/

各位亞裔社群的朋友們,
大家好!
5月15日亞裔家庭中心將會舉辦一個由美國移民局舉辦的在綫問答會。從當日下午5點開始到八點結束。主題將會圍繞如何替直系親屬辦理移民。從5點到7點的時間將會是在綫交流以及問答時間,7點到8點將會是律師問答時間。届時將會有免費晚餐提供。本次活動免費
5月18日將會舉辦一年一度的亞洲文化節。本次文化節將移至新墨西哥老兵紀念公園(位于Louisiana和Gibson的交界處)本中心將會提供以下幾個類別的服務:法律援助,移民咨詢,禁烟•賭博相關。本次活動免費。
工作機會:周女士/小姐 正在爲其母親尋找一住家保姆,工資應爲$2500左右。要求有合法工作身份。具體請聯係296-3228或者228-6228.

Các thành viên cộng đồng thân mến,
Hi vọng mọi người có một tuần lễ vui vẻ!
Ngày 15 tháng 5, Trung Tâm Gia Đình Á Châu (NMAFC) sẽ tổ chức một buổi trao đổi thông tin về chủ đề nhập cư. Toàn bộ phần phát sóng sẽ được truyền đi từ USCIS (Sở Di Trú Hoa Kỳ) bằng tiếng Trung. Sẽ có đồ ăn nhẹ và sau phần phát sóng sẽ có Luật sư Rebecca Kitson tham gia giải đáp các câu hỏi của quý vị.
Ngày 18 tháng 5, sẽ có Lễ Hội Văn Hóa Châu Á (Festival of Asian Cultures). Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Công viên Tưởng Niệm Cựu Chiến binh NM – nằm giữa Louisiana và Gibson. NMAFC sẽ có một số hoạt động sau đây: Tư vấn Pháp luật, Các vấn đề về Nhập cư, Thông tin về Hút thuốc lá/Cờ bạc, và Nhóm Mosaic Voices! Đây là Sự kiện Miễn phí!
Cơ hội việc làm: một thành viên cộng đồng đang tìm người chăm sóc sức khỏe tại nhà cho một bà cụ 90 tuổi. Công việc bao gồm nhưng không chỉ giới hạn chăm sóc sức khỏe hàng ngày, điều dưỡng, nấu nướng. Phải có giấy phép làm việc hợp pháp để nhận một nửa số lương từ Công ty Bảo hiểm. Ưu tiên người nói tiếng Trung. Xin hãy liên hệ với các số điện thoại sau đây để tìm hiểu thêm chi tiết. Bà/Cô Zhou (296-3228 hoặc 228-6228)